กมธ.เคาะ! ให้ปลูก “กัญชา” ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น

Share this content.

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง เห็นควรให้ในแต่ละครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 10 ต้น แบ่ง 3 ระดับแบบขั้นบันได ปลูกเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

วันนี้ (20 มิ.ย.2565) นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ว่า กรรมาธิการฯ เห็นควรให้ในแต่ละครัวเรือน สามารถปลูกต้นกัญชา เพื่อการใช้ในครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัว และเจตนารมณ์ในการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ กรรมาธิการฯ เป้าหมายให้กัญชงและกัญชา ไม่เพียงมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่จะต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจด้วย ยิ่งมีขนาดการปลูกทางเศรษฐกิจมาก ก็จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการมากขึ้น กรรมาธิการฯ จึงได้แบ่งกลุ่มประเภททางเศรษฐกิจตามเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่

1.กลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 5 ไร่ จะมีความคล่องตัวมากที่สุด ค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย 2.กลุ่มขนาดกลางไม่เกิน 20 ไร่  และ 3.กลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่การปลูกมากกว่า 20 ไร่ ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนที่หวังผลทางธุรกิจ จะต้องมีผลตอบแทนให้กับรัฐมากขึ้น แต่การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้น จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายเล็กมากกว่า และผู้ประกอบการรายใหญ่ จะต้องแบ่งปันให้สังคม และคืนให้กับรัฐมากกว่า

นายปานเทพ ยังกล่าวถึงการปลูกกัญชาของสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่า สถานพยาบาลจะได้รับการคุ้มครองการปลูก เพื่อการแพทย์ในสถานพยาบาล โดยสามารถปลูก เพื่อผลิตตำรับยาของสถานพยาบาลได้ไม่เกิน 5 ไร่

นายปานเทพ ยังระบุด้วยว่า กรรมาธิการฯ ขอบคุณทุกสถานศึกษาที่ช่วยกันทำความเข้าใจ ในการระมัดระวังการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และร่างกฎหมาย มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการใช้กัญชาอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมยกร่างบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในกฎหมาย จึงขอสังคมไม่ต้องเป็นกังวล ในการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/316757


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved