กรมวิชาการเกษตร ไฟเขียวขับเคลื่อน มทส.โคราช เป็นแหล่งเรียนรู้กัญชาครบวงจร

Share this content.

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( มทส.) อ.เมือง นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมศึกษาดูงาน โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส.บรรยายการดำเนินโครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา ขยายพันธุ์กัญชาพื้นเมืองของไทย

นายวิเชียร ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจมาก สอบถามเข้าเป็นจำนวนมาก ถึงการยื่นใบอนุญาตผ่านจังหวัดไปยังตามกระบวนการ อ.ย. จากการเข้าเยี่ยมชมในวันนี้ได้เห็นระบบการบริหารจัดการปลูกแปลงกัญชาของ มทส. ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพาะปลูก สายพันธุ์ การให้น้ำ และบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย เกษตรกรสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้อย่างแท้จริง ฝากถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจปลูกกัญชาและกัญชง ต้องมีองค์ความรู้ ทั้งการศึกษาข้อกฎหมายซึ่งมีระเบียบวางไว้อย่างรัดกุม รอบคอบเป็นขั้นตอน มีข้อปฏิบัติเป็นจำนวนมากต้องมีการศึกษาเรียนรู้ เพราะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และการมีองค์ความรู้ถึงวิธีการปลูก ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการเป็นวัตถุดิบด้านอาหารและยา แต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรชาวไทย ซึ่งสามารถเข้ามาหาความรู้ที่ มทส. เป็นแหล่งศึกษาความรู้ได้เป็นอย่างดี

นายพิเชษฐ์ ฯ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง ตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ได้เริ่มศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง เพื่อหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการปลูกกัญชา กัญชง การดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การควบคุมและการกระจายพันธ์ รวมถึงการรับรองขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ด้วย ภายใต้แนวทาง ทำอย่างไรจะถึงมือเกษตรกรและสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับการนำคณะเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์พื้นบ้านของไทย และการคัดสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพื้นที่ เพื่อให้ได้กัญชาคุณภาพให้สารออกฤทธิ์สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ล่าสุด มทส. มีกระบวนการผลิตสำเร็จแล้วหนึ่งรุ่น มีผลผลิตเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ กระบวนการปลูกที่ได้มาตรฐาน และมีสารออกฤทธิ์สูง มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว การเข้าเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกัญชา กัญชง ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะส่งต่อถึงมือเกษตรกรชาวไทยที่สนใจ ซึ่งถือว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของวิสาหกิจชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มา :

https://siamrath.co.th/n/217114


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved