กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทด็อกเตอร์เฮลท์ วิจัยกัญชาและกัญชง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Share this content.

(2 ส.ค. 2565) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ด้านการวิจัยกัญชาและกัญชง ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกรหญิงศิริวรรณชัยสมบูรณ์พันธ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร คุณสมจิตร ศรีหาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธนันทน์ อภิวันทนาพร และคุณหอมหวล ทิพย์รอด ร่วมลงนามและเป็นพยาน
 ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ มีนวัตกรรม ผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการในเรื่องของกัญชาและกัญชงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปลูก สกัด วิเคราะห์ วิจัย เช่น การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพันธุ์ไทย การสกัดสารมาตรฐาน THC CBD เพื่อใช้ในประเทศ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชากัญชง การพัฒนาชุดตรวจกัญชากัญชง รวมถึงการวิจัยฤทธิ์ของกัญชาในการรักษาโรค ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชากัญชงหรือสารสกัดกัญชากัญชง วิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการปลูกกัญชากัญชงให้ได้ต้นกัญชากัญชงที่มีคุณภาพดี ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร นำองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

          ที่ผ่านมาทางบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาแล้วหลายเรื่อง เช่น เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมะหาด serum all in 1, Sunscreen, Hair Tonic เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือผู้สนใจที่ต้องการสอบถามเรื่องนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านกัญชากัญชง สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2589 9850-7 ต่อ 99371

ที่มา:

https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1624


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved