กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร เปิดโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยส่งผลผลิตให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลิตยาเพื่อผู้ป่วยทางเลือก

Share this content.

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ต้นแรก) จังหวัดยโสธร ที่โรงปลูกกัญชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายคณิตย์ อินธิวัฒน์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพทุ่งแต้ พร้อมสมาชิก เข้าร่วมพิธี

โดยนายคณิตย์ อินธิวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพทุ่งแต้ ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชา และได้ทำข้อตกลงร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมอบผลผลิตกัญชาให้นำไปผลิตยาตำรับเมตตาโอสถ,การุณโอสถและสำหรับอื่นๆที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาตำรับดังกล่าว

โดยกลุ่มฯ ได้ปลูกกัญชา พันธุ์หางกระรอกภูพาน ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์ จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยปลูกในโรงเรือน มีการเตรียมดินโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ดูแลรักษาโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใน 1 ปี ปลูกกัญชาได้ 2 รอบๆ ละ 200 ต้น รวม 400 ต้น จะได้ดอกกัญชาสด ประมาณ 400 กิโลกรัมและกัญชาแห้ง 80 กิโลกรัม ซึ่งจะส่งให้กรมการแพทย์ แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นวัตถุดิบกัญชาในการผลิตเป็นยาสมุนไพรต่อไป

ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ วิสาหกิจชุมชนจะนำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เช่น ใบกัญชานำไปเป็นส่วนผสมปลาส้มอินทรีย์อารมณ์ดี ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มอินทรีย์ บ้านคำครตาตำบลดงมะไฟ/ไก่ย่างบ้านแคน แสนหรรษา ของกลุ่มไก่ย่าง บ้านดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว/น้ำปรุงรสกัญชา/น้ำปลาร้า กัญชา และสบู่กัญชา ส่วนรากกัญชานำไปเป็นส่วนผสมของเจลอาบน้ำกัญชา ช่วยรักษาโรคผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน กาแฟกัญชา และกระชายดองน้ำผึ้ง นอกจากนี้ยังจะจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่และ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดบูรพาบ้านทุ่งแต้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเมื่อมีการปลดล็อกกัญชา ในเดือนมิถุนายน 2565 เตรียมเปิดศูนย์จิตอาสา Tele Medicine เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้น้ำมันกัญชาที่มีมาตรฐานและใช้ได้อย่างถูกวิธีอีกด้วย

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220427145332095


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved