กัญชงแสนล้านคิกออฟปลูกแปลงแรก”เชียงราย”สู่เป้าหมาย5ปีแสนไร่

“ไทย เฮมพ์ เวลเนส”ปลูกกัญชงแปลงแรกที่เชียงราย เก็บเกี่ยวครั้งแรกพ.ย.นี้ส่งเข้าโรงงานสกัดของบริษัทในพื้นที่ ชี้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้ที่ดีกว่าแก่เกษตรกร  จับมือพันธมิตรธุรกิจเครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
พิธีปลูกกัญชงแปลงแรกขนาด5ไร่ที่ต.ดงมะดะ อ.เมืองเชียงราย คาด4เดือนเริ่มเก็บเกี่ยว

กัญชงแสนล้านคิกออฟปลูกแปลงแรก"เชียงราย"สู่เป้าหมาย5ปีแสนไร่ 

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภาคเอกชนมีการขับเคลื่อนเชิงรุกที่รวดเร็ว และเชื่อว่าการขับเคลื่อนในลักษณะนี้มาถูกทางแล้ว ซึ่งในนามหน่วยงานภาครัฐก็จะช่วยส่งเสริมให้ได้รับการอำนวยความสะดวก

โดยเฉพาะกรณีนี้เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อตั้งมาร่วม 125 ปีแต่เกษตรกรไทยก็ยังไม่มีรายได้แบบก้าวกระโดด ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และเป็นต้นแบบเพื่อการนำร่องต่อไป          

ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกรรมการ บริษัทไทยเฮมพ์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า พื้นที่เชียงรายถือเป็นแห่งแรกที่มีการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์  โดยบริษัทมีแผนจะส่งเสริมการปลูกในช่วงแรก 1,600 ไร่ก่อน จากนั้นภายใน 5 จะเพิ่มให้เป็น 100,000 ไร่  ในลักษณะเปิดให้เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมรายละ 5 ไร่  คาดว่าปีแรกจะมีพื้นที่ปลูก 1,600 ไร่ และขยายทุกปีโดยปีที่ 2 มี 30,000 ไร่ ปีที่ 3 เป็น 40,000 ไร่ ปีที่ 4 เพิ่มเป็น 60,000 ไร่ และเป็นถึง 100,000 ไร่ในปีที่ 5 
กัญชงแสนล้านคิกออฟปลูกแปลงแรก"เชียงราย"สู่เป้าหมาย5ปีแสนไร่ 

หากเกษตรกรดูแลอย่างดีจะสร้างรายได้จากการเก็บผลผลิตขายได้ กิโลกรัมละ 40 บาท หรือไร่ละ 50,000   บาท ปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็น 100,000 บาทต่อปี  เทียบเท่ากับการปลูกข้าวโพดถึง 100 ไร่ ที่ต้องเผาหลังเก็บผลผลิต ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันประจำทุกปี  

การปลูกกัญชงกับบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน เพราะเกษตรกรจะส่งผลผลิตให้บริษัทนำไปเข้าโรงงานสกัดสาร CBD จากนั้นบริษัทจึงส่งต่อให้กับเอกชนที่นำไปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป ตราบใดที่ยังห้ามนำเข้าสารสกัด CBD โอกาสขยายการปลูกยังมีอีกมาก

ผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่มีหลากหลาย

 แอ๊ด คาราบาว ร่วมปลูกต้นกัญชงในพิธีปลูกกัญชงแปลงแรกของจังหวัดเชียงรายแอ๊ด คาราบาว ร่วมปลูกต้นกัญชงในพิธีปลูกกัญชงแปลงแรกของจังหวัดเชียงราย
ขณะที่ ดร.เสฐียรพงศ์ แก้วสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเฮมพ์ฯ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะมีสาร CBD ที่ดีต่อสุขภาพ สามารถนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลาย ช่วยเพิ่มรสชาติและคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

โดยการปลูกกัญชงในเขียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานสกัดของบริษัทเองด้วย เป็นที่รู้จักของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้ทราบแนวทางการผลักดันทางด้านธุรกิจ เพื่อเตรียมการได้ตั้งแต่การปลูก ผลิต สกัด ไปจนถึงทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ  
  กัญชงแสนล้านคิกออฟปลูกแปลงแรก"เชียงราย"สู่เป้าหมาย5ปีแสนไร่ 

ปัจจุบันมีความต้องการใช้กัญชงสูงถึงปีละ  6,500 ตัน และเชื่อมั่นว่าในปี 2565 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 7,500 ตันอย่างแน่นอน  โดยพืชเศรษฐกิจเวลานี้ที่รัฐอนุญาตให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้ 2 ชนิด คือ 1.กัญชง มี สาร CBD สูง และถูกต้องตามกฎหมายรับรอง  2.กระท่อม  ที่เพิ่งปลดล็อกเมื่อเร็ว ๆ นี้  มีสารเมตาซานิน สามารถสกัดทำเป็นรูปแบบของเครื่องดื่มได้ ยังต้องวิจัยและศึกษาสารสกัดเพิ่มเติม      

การนำสารสกัดไปผลิตเครื่องดื่มนั้น เวลานี้มีภาคเอกชนได้ร่วมลงนาม MOU กับบ.ไทยเฮมพ์ฯ แล้ว อาทิ  คาราบาวแดง  SEPPE(เซ็ปเป้) กลุ่มโรงพยาบาลยันฮี  และโรงงาน OEM ทั้งกลุ่มเครื่องสำอางค์ และอาหารเสริม ทำให้ต้องเร่งสกัด CBD เพื่อส่งมอบให้กับพันธมิตรธุรกิจต่อไป 
  กัญชงแสนล้านคิกออฟปลูกแปลงแรก"เชียงราย"สู่เป้าหมาย5ปีแสนไร่   

นอกจากนี้บริษัทได้ลงนามความร่วมมือวิจัยและศึกษาสารสกัดจากกัญชงกับมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งในภาคเหนือ ในด้านของเคมีพฤกษศาสตร์  ให้เป็นองค์ความรู้ ในการนำสารสกัดไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภค ยา เวชสำอาง ไปจนถึงปศุสัตว์ต่อไป
 กัญชงแสนล้านคิกออฟปลูกแปลงแรก"เชียงราย"สู่เป้าหมาย5ปีแสนไร่ 

ที่มา:

https://www.thansettakij.com/economy/496513

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved