กัญชากระตุ้นการท่องเที่ยว

Share this content.

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทณุศาสิริ จำกัด ร่วมกันจัดงาน Kingdom of Thailand The World’s Ultimate Medical Wellness Tourism Destination And Cannabis Retreats เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศด้วยการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการแพทย์และสุขภาพของโลก โดยการสร้าง MyOzone ให้เป็นศูนย์สุขภาพเวชศาสตร์กัญชาระดับโลกเป็นทั้งศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสถานพยาบาลและดูแลสุขภาพครบวงจรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโล กเดินทางมาท่องเที่ยวและฟื้นฟูสุขภาพ


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved