กัญชากาญจนบุรีเยี่ยม อยู่ในเกณฑ์ดี สมบูรณ์

Share this content.

นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว เปิดเผยภายหลังร่วมเก็บผลผลิตต้นกัญชาและชิ้นส่วนดอกกัญชา ตามระเบียบครบรอบในการปลูก ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำส่งกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ทางการแพทย์ว่า ต้องดีใจกับชาววิสาหกิจชุมชนใน จ.กาญจนบุรี ทั้ง 8 แห่งที่ให้ความสำคัญ กับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการปลูกกัญชาและสามารถเก็บช่อดอกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรก ของ จ.กาญจนบุรี และได้ผลผลิตกัญชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีลักษณะของราก ต้น กิ่ง ใบ ที่สมบูรณ์ และมีสารสำคัญสูงสุด รวมถึงช่อดอก กัญชาสดที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่ง 1 รอบในการปลูก ปริมาณอยู่ที่ 60 ต้น และต้นที่รอดจากโรคพืชและศัตรูพืชอยู่ที่ 50 ต้นต่อ 1 โรงเรือน รวม 8 แห่ง น่าจะได้ผลผลิตช่อดอกกัญชาสดหนักรวม 180-200 กิโลกรัม จากนี้จะนำไปใช้ในทางการแพทย์จัดทำเป็นยารักษาโรคต่อไป.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/central/2235282


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved