กัญชาทางการแพทย์

Share this content.

กัญชา ก้าวใหม่ของวงการแพทย์ “ปลดล็อกกัญชา” เปลี่ยนอดีตพืชยาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved