กัญชารักษาโควิด-19 ได้จริงหรือ? สามารถปลูกที่บ้านได้หรือไม่?

Share this content.

กัญชารักษาโควิด-19 ได้จริงหรือ? สามารถปลูกที่บ้านได้หรือไม่?

📣มาฟัง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจง!


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved