“กัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์”

Share this content.

เอกสารประกอบการให้ความรู้ “กัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์”
โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา: Facebook สถาบันกัญชาทางการแพทย์


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved