กัญชาเวชศาสตร์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย จาก มรภ.สวนสุนันทา

Share this content.

หลังจากที่ประเทศ ปลดล็อกกัญชา-กัญชงเฉพาะส่วน ไม่รวมช่อดอก-เมล็ดกัญชา ยังควบคุมเป็นยาเสพติด เว้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จะปลูก-สกัด-ผลิตยังต้องขออนุญาต แล้วก็เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้มีการเปิดกว้างในการศึกษาในกัญชามากยิ่งขึ้น

ซึ่งทาง มรภ.สวนสุนันทา ก็ได้เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้เปิดหลักสูตรด้านกัญชาของไทย โดยจุดเด่นของหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ คือ

  • เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย
  • รวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา
  • ฝึกงานจากสถานที่จริง
  • มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

โดยหลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษระดับปริญญาตรี แบ่งแยกเป็นชั้นปีไป

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, ความรู้ด้านกัญชาเบื้องต้น ตลอดไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

จะได้เรียกเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์สมุนไพรและกัญชา, การวิจัยและการสกัดกัญชา, การคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา, การปลูกกัญชาแบบสมาร์ทฟาร์ม ตลอดจนถึง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์จากกัญชา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

จะได้เรียกเกี่ยวกับการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ การแปรรูปกัญชา และการควบคุมความปลอดภัย เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

จะได้เรียกเกี่ยวกับภาษาเฉพาะทางและฝึกงานเกี่ยวกับสายงานด้านกัญชาโดยตรง

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานเป็น นักวิจัย, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและกัญชาได้อยากถูกกฎหมาย

ที่มา :

https://www.sanook.com/campus/1403284/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved