กัญชาไม่เสรี! สถานทูตฯ เตือนคนไทย “นำเข้ากัญชา-กัญชง” ในญี่ปุ่น โทษสูงสุดจำคุก 10 ปี

Share this content.

เฟสบุ๊กแฟนเพจของ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” ประกาศเตือน “ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง” ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับ โทษสูงสุดจำคุก 10 ปี

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา แฟนเพจของ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” โพสต์เตือนข้อความว่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น

**โปรดระวัง !! การรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น**

ทั้งนี้ สำหรับโทษที่ได้รับนั้นแบ่งออกเป็น
มีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก: มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

ที่มา:

https://mgronline.com/travel/detail/9650000060535


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved