กัญชา กัญชง นำไปขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพอะไรได้บ้าง

Share this content.

– ช่อดอก : ยาแผนปัจจุบัน ตำรับยาแผนไทย ยาจากสมุนไพร

– สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% : ยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร เวชสำอางสมุนไพร 

อาหาร เช่นเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารสำหรับทารก ยกเว้น เครื่องสำอางหลากหลายชนิด 

ยกเว้น ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในช่องปาก และผลิตภัณฑ์สำหรับจุดซ่อนเร้น

-เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง สารสกัดจากเมล็ดกัญชง : อาหาร เช่น ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มธัญชาติ

น้ำมันสำหรับบริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางทุกประเภท

-ใบจริง / ใบพัด : ตำรับยาแผนไทย ยาจากสมุนไพร ชาสมุนไพร เวชสำอางสมุนไพร

อาหาร เช่น ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว อาหารจานหลัก เครื่องปรุงรส ยกเว้นอาหารสำหรับทารก

เครื่องสำอาง เช่นผลิตภัณฑ์สำหรับขัด หรือ ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้างออก

-เปลือกลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก : ตำรับยาแผนไทย ยาจากสมุนไพร เวชสำอางสมุนไพร

เครื่องสำอางเช่นผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับ ขัด หรือ ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้างออก

หมายเหตุ : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา:

https://www.mcot.net/view/bq1hdA3U


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved