กัญชา-กัญชง ปลูกได้จริงหรือ?

Share this content.

นโยบายกัญชาเสรี สร้างความสับสนให้กับสังคมมาตลอด ยิ่งมีข่าวสายพันธุ์กัญชา อิสระ 01 ได้รับการรับรองสายพันธุ์ แถมมีการจัดงานแจกกัญชาปลูกบ้านละ 6 ต้น ที่ จ.บุรีรัมย์ คนยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่

ตกลงกัญชาเป็นยาเสพติดอยู่หรือเปล่า สามารถปลูกกันได้แล้วเหรอ…วันนี้มาหา ความกระจ่างจาก เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา

“ปัจจุบันกัญชายังมีสถานภาพเป็นยาเสพติดอยู่ แต่ด้วยสรรพคุณทางยามากมาย กฎหมายจึงเปิดช่องให้ปลูกสำหรับเป็นยาและงานวิจัยได้ แต่ต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหลายภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น เวชกรรม เภสัชกรรม แพทย์แผนไทย และเกษตรกร ที่รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เท่านั้น จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนปลูกได้ แต่ต้องทำตามกฎระเบียบที่ค่อนข้างมาก เช่น มีสถานที่ปลูกชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์”

รองเลขาธิการ อย. กล่าวสรุป…การขอปลูกกัญชา จำกัดคนปลูก ต้องปลูกเพื่อการแพทย์และวิจัยเท่านั้น จะปลูกได้ต้องขออนุญาต หากไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด

ส่วนกัญชงที่ค่อนข้างจะมาแรงกว่า เพราะกฎกระทรวงอนุญาตให้คนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองได้แล้ว รวมไปถึงเปิดให้มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

แต่กระนั้นถึงกฎหมายจะให้ใครๆปลูกได้ก็ตาม แต่ใช่ว่าจะปลูกกันได้อย่างเสรี นึกจะปลูกแล้วจะปลูกได้เลย…ยังต้องขออนุญาตเหมือนกัน

“เพราะกัญชากับกัญชงนั้น อันที่จริงเป็นเสมือนพืชพี่น้องฝาแฝด มองจากภายนอกไม่สามารถจะแยกออกได้ด้วยสายตา จะแยกได้ว่าตัวไหนเป็นกัญชา หรือกัญชง ต้องให้วิธีดูปริมาณสาร THC (Tetrahy– drocannabinol หรือสารที่มีคุณสมบัติต่อจิตประสาท ทำให้ผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม) ถ้า THC มากกว่า 1% จะถือเป็นกัญชา แต่ถ้าค่า THC ต่ำกว่า 1% จะจัดเป็นกัญชง

กัญชงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาทิ เส้นใย นำมาผลิตกระดาษ ผ้า เชือก ฉนวนกันความร้อน ลำต้น ใช้ผลิตอาหารสัตว์ วัสดุก่อสร้าง เมล็ด สกัดเป็นน้ำมันกันชง ราคาสูงลิตรละ 500-1,200 บาท และอาหารทั้งมนุษย์และสัตว์ เพราะมีโอเมก้า 3 ค่อนข้างสูง ส่วนดอกสามารถสกัดเป็นน้ำมันเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมมนุษย์ จะมีราคาสูงถึงลิตรละเป็นแสน”

เมื่อไม่สามารถจะแยกด้วยสายตาว่า ตัวไหนคือกัญชาหรือกัญชง ฉะนั้นต้องมีการควบคุมการปลูกด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา

ภญ.สุภัทรา บอกว่า แม้กัญชงจะเปิดกว้างมากกว่ากัญชา แต่คนที่จะมีสิทธิปลูกได้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตอยู่ภายใต้เงื่อนไข …คนที่จะปลูกได้ต้องมีแหล่งปลูกที่ชัดเจน ที่สำคัญต้องมีสัญญาซื้อขายที่ระบุชัดเจน ผู้ซื้อเป็นใคร ซื้อไปเพื่อทำอะไร

แต่หากผู้ที่ต้องการปลูก ยังหาคู่ธุรกิจไม่ได้ อย. จะเป็นผู้ประสานจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ปลูกและผู้รับซื้อ เช่น โรงสกัด โรงงานแปรรูปให้สามารถขายได้ทุกส่วน ยกเว้นช่อดอก เพราะมี THC สูง

ผู้ที่มีความพร้อมเหล่านี้ สามารถยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชงได้ หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

และหากมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย. ส่วนจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนนั้น สามารถติดต่อเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ได้จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยพื้นที่สูง และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร …สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-7012.

ที่มา :

https://www.thairath.co.th/news/society/2032356


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved