‘กัญชา-กัญชง’ พืชยา สู่พืชเศรษฐกิจของไทย

Share this content.

กัญชา-กัญชง’ พืชยา สู่พืชเศรษฐกิจของไทย ร่วมพูดคุยกับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved