“กัญชา” สร้างเศรษฐกิจจะสูญเสียมากกว่าจากระบบภาษีที่ไม่ชัดเจน เครือข่ายนักวิชาการฯ ยื่น 5 ข้อหยุดสุญญากาศ

Share this content.

ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขดึงกลับ หนังสือด่วนที่สุด ที่แจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาต โดยอ้างว่าต้องคิดให้ชัดใน 4 เรื่อง คือ 1 ประชาชนที่ใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพต้องไม่ได้รับผลกระทบ 2 ไม่มีผลทางกฎหมายกับความผิดที่เกิดก่อน 3 ความชัดเจนของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และไม่มีความผิด 4 กัญชามีความสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและคุณค่าทางการแพทย์ การเปิดโอกาสให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม ถูกด้อยค่า ไม่ควรเกิดขึ้น

ขณะที่เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านยาเสพติด เสนอทางออกที่ง่ายและตรงที่สุด เรื่องการหยุดภาวะกัญชาเสรีในภาวะสุญญากาศ การยกเลิกหรือเลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงฉบับที่ปลดล็อกกัญชา สามารถทำได้ทันที เนื่องจาก

1. ประชาชนที่ใช้กัญชาดูแลสุขภาพของตนเองจะยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยสามารถไปรับการรักษาที่คลินิกกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศได้ เมื่อระงับประกาศฯฉบับดังกล่าว จะทำให้ประเทศไทยจะกลับไปเป็นระบบกัญชาทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้วก่อนปลดล็อกกัญชาหากกระทรวงสาธารณสุขต้องการจะออกแบบให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้สะดวกขึ้น ก็สามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มเติมได้

2. หากกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกหรือระงับชั่วคราวการบังคับใช้ประกาศฯฉบับดังกล่าว โดยกำหนดให้มีบทเฉพาะกาลไม่เอาผิดผู้ที่ปลูกกัญชาไว้แล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก็จะมีผลให้ไม่เป็นการเอาผิดทางกฎหมายย้อนหลัง เพราะต้นกัญชาเป็นพืชลัมลุก ต้นกัญชาจะตายไปเองและหมดไป หากไม่ปลูกขึ้นใหม่ และการยกเลิกประกาศฯนี้จะไม่มีผลต่อนักโทษคดีกัญชาที่ปล่อยตัวออกมาแล้ว

3. หากยกเลิกหรือระงับชั่วคราวการใช้ประกาศฯฉบับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะปฏิบัติได้ถูกต้องทันที เพราะเคยปฏิบัติมาแล้วก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชา ตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆและสังคมโดยรวมจะไม่สับสนกับมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาอย่างเร่งรีบแบบไม่ได้เตรียมการมาก่อน

4. การอ้างว่าหากนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเป็นการด้อยค่ากัญชา เป็นเพียงวาทะกรรมที่ต้องการปกป้องไม่ให้กัญชาที่มีฤทธิ์เสพติดกลับไปมีสถานะทางกฎหมายเป็นยาเสพติดเท่านั้น ในความเป็นจริงแม้กัญชาจะยังเป็นยาเสพติดในประเภท 5 ก็ยังใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ และประเทศไทยก็ได้ใช้ประโยชน์จากยาเสพติดชนิดต่างๆ อยู่แล้ว เช่น มอร์ฟินในการระงับปวด และ ใช้ยาแก้ไอผสมโคเดอีน

5. การอ้างว่ากัญชามีความสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและมีคุณค่าทางการแพทย์ทำให้ต้องปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด เป็นการอ้างที่มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง คือต้องการเอื้อให้ทำธุรกิจกี่ยวกับช่อดอกกัญชาได้ 

ทั้งนี้ การปิดเสรีกัญชาในภาวะสุญญากาศ ประเทศไทยจะมีเวลากับการออกแบบกฎหมายกัญชาร่วมกันทั้งสังคมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่อื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์และป้องกันโทษจากการใช้กัญชาได้อย่างดีที่สุด และอนาคตของลูกหลานไทยจะได้รับการคุ้มครอง

ด้าน นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หากหยุดภาวะสุญญากาศกัญชา คนไข้ทุกคนยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้เหมือนเดิม เพราะสามารถใช้มาได้ตั้งแต่ปี 62 ปัจจุบันมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมากมาย ใครไม่ชอบแผนปัจจุบัน ก็มีแผนไทยด้วย

เรื่องการสร้างเศรษฐกิจจากกัญชา อยากเสนองานวิจัยหนึ่งที่ทำในรัฐโคโลราโดของอเมริกาที่เป็นรัฐแรกๆ ในโลกที่ให้กัญชาเสรี ซึ่งมีข้อสรุปจากงานวิจัยที่น่าสนใจว่า ทุกๆ หนึ่งดอลลาร์ที่ได้จากภาษีกัญชา รัฐกลับต้องสูญเสีย 4.5 ดอลลาร์จากผลกระทบของกัญชาเสรี ทั้งนี้ของไทยอาจผลกระทบหนักกว่า เพราะเรายังไม่มีระบบภาษีชัดเจนในการขายกัญชา และในขณะวิจัยที่โคโลราโดมีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชามากกว่าของไทยในปัจจุบัน

การยกเลิกหรือเลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงอันนี้ อาจต้องทำผ่านที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดังนั้นทางเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำการยกเลิกหรือเลื่อนการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวออกไป

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/586151


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved