กาชาดวางเกณฑ์บริจาคเลือด ควรงดกัญชา 24 ชั่วโมงถึง 7 วัน

Share this content.

Photo : Pixabay

เนื่องจากเป็นสารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หากผู้บริจาคใช้ประจำงด 7 วันก่อนบริจาค ส่วนใช้เป็นครั้งคราวงด 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค

การปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ทำให้เกิดคำถามตามมามากมาย โดยการบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีผู้สงสัยว่า หากใช้ผลิตภัณฑ์หรือเสพกัญชาจะสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

ในเรื่องนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ประกาศ เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม สารเสพติด

สำหรับสารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเช่น กัญชา กัญชง กระท่อม (ใช้เป็นยาหรือบริโภคเป็นอาหาร เครื่องดื่ม) นั้น

  • กรณีใช้เป็นประจำตั้งแต่ 1 ครั้ง / สัปดาห์ขึ้นไป

ให้งด 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต

  • กรณีใช้เป็นครั้งคราว

งด 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต

หมายเหตุ : ในวันที่บริจาคโลหิตต้องไม่มีอาการ มึนงง สับสน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำหรับสารเสพติดอื่น ๆ อีกด้วย

  • สารเสพติดชนิดกิน

ต้องเลิกเสพแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมั่นใจว่าไม่กลับไปเสพอีก จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้

  • สารเสพติดชนิดฉีด

งดบริจาคโลหิตถาวร แม้จะเลิกฉีดแล้วก็ตาม เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิตและมีผลต่อจิตประสาท

  • การดื่มแอลกอฮอล์

ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนและหลังบริจาคโลหิต เนื่องจากมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายขาดน้ำ อีกทั้งฟื้นตัว หลังการบริจาคช้ากว่าปกติ

ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต เนื่องจากอาจมีการทำงานของตับบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์ออกจากโลหิตได้ดี เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

ที่มา:

https://www.prachachat.net/marketing/news-969174


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved