การคลังหารือกับองค์การเภสัชกรรม ปลูกยาสูบ-กัญชา เป็นวิสาหกิจชุมชน

Share this content.

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ไปหารือกับองค์การเภสัชกรรม เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ปลูกยาสูบ ปลูกกัญชง กัญชา ตามเงื่อนไขขององค์การเภสัชกรรม โดยเกษตรกรจะต้องรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หลังจากนั้นต้องทำสัญญาจัดซื้อผลผลิตกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานของ องค์การเภสัชกรรมสามารถนำไปผลิตยาได้ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีบุหรี่ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยไปดำเนินการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายๆแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปร่วมกันศึกษาและวิจัยใบยาสูบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ยารักษาโรค เนื่องจากใบยาสูบมีสารที่สามารถกลั่นเป็นยารักษาโรคได้และอาจนำไปสู่การผลิตยา เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ได้ด้วย ดังนั้น ต้องไปศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง

นายสันติกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ได้เข้ามาหารือที่กระทรวงการคลังด้วยเช่นกัน โดยแจ้งว่ามีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยใบยาสูบทั่วโลก จึงขอให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติเหล่านี้ มาสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่องานวิจัยใบยาสูบในประเทศไทยด้วย.

ที่มา :

https://www.thairath.co.th/news/business/entrepreneur/2032635


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved