การศึกษาค้นพบ : กัญชาอาจไม่ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายตับ

Share this content.

การศึกษาอื่นระบุว่ากัญชาอาจไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการปลูกถ่ายตับอาจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้ยากัญาชาทางการแพทย์หลังจากกระบวนการปลูกถ่ายอีกต่อไป เนื่องจากการค้นพบดังกล่าวที่เผยแพร่ออกมาในเดือนนี้

ผลวิจัยได้ถูกเผยแพร่ออกมาจาก the journal Clinical Transportation ที่ได้ทำการทำการทดลองกับผู้ป่วย 900 คน ผลปรากฏว่า ผู้ป่วยก่อนกระบวนการปลูกถ่ายและหลังจากกระบวนการปลูกถ่ายนั้น “ไม่มีความแตกต่างทางผลลัพธ์ก่อน – หลังการผ่าตัดตามนัยสำคัญทางสถิติ” ระหว่างผู้ที่ใช้กัญชาและผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชา 

นักวิจัยเขียนสรุปว่า “การค้นพบนี้อาจจะเป็นตัวช่วยในการชี้นำนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับการใช้กัญชา [การปลูกถ่ายตับ] ที่แม้ว่าจะได้รับการยืนยันรับรองการใช้ในกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่แล้วก็ตาม” 

มันไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าครั้งแรกที่เสนอให้เห็นว่ากัญชาไม่ส่งผลเสี่ยงต่อการรักษาทางกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ ย้อนไปเมื่อปี 2009 ก็มีผลวิจัยของผู้ที่ปลูกถ่ายตับออกมาว่า “ผู้ที่ใช้กัญชาและผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาต่างก็มีอัตราการรอดชีวิตไม่ต่างกัน”

ในปี 2019 อีกผลวิจัยหนึ่งพบว่า “ไม่มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจของผู้ป่วย ในการใส่ท่อใหม่” ในผู้ที่ใช้กัญชาและผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาของผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการปลูกถ่ายตับ

“โดยรวมแล้ว การใช้กัญชาก่อนหรือหลังการปลูกถ่าย หรือระหว่างการปลูกถ่ายนั้นไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการปลูกถ่ายตับ ถึงแม้การสูบบุหรี่จะมีความเป็นอันตรายก็ตาม”

ในปี 2018 ผลวิจัยได้ถูกเผยแพร่ใน the Clinical Kidney Journal ทำให้เกิดการค้นพบที่คล้ายคลึงกันในการพิจารณาว่าผู้ใช้กัญชาสามารถเป็นผู้สมัครบริจาคไตได้หรือไม่

นักวิจัยกล่าว “ไม่มีความแตกต่างในลักษณะการผ่าตัดของผู้บริจาคหรือผู้รับหรือผลลัพธ์หลังการผ่าตัดตามการใช้กัญชาของผู้บริจาค และไม่มีความแตกต่างในการทำงานของไตระหว่างกลุ่มผู้บริจาคที่ไม่ใช้กัญชากับกลุ่มผู้บริจาคที่ใช้กัญชา และไม่มีความแตกต่างในระยะยาวในการทำงานของไตระหว่างกลุ่มผู้รับไตที่ไม่ใช่กัญชาและกลุ่มผู้รับไตที่ใช้กัญชา

กฎหมายก้าวทันวิทยาศาสตร์

การศึกษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อกฎหมายที่มีมายาวนาน ซึ่งกีดกันผู้ใช้กัญชาจากการรับบริจาคอวัยวะที่พวกเขาต้องการ เช่นเดียวกับกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2016 แคลิฟอร์เนียได้ออกกฎหมายห้าม “ โรงพยาบาล แพทย์ ศัลยแพทย์และองค์กรจัดซื้อจัดจ้าง” จากการปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ “โดยอาศัยการทดสอบเชิงบวกสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยผู้รับที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น”

ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐเมนก็ทำเช่นเดียวกันในปี 2017 ผ่านร่างกฎหมายที่พยายามลดการกีดกันผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์จากสิทธิ์การปลูกถ่ายอวัยวะ

ที่มา :

https://www.cannhealth.org/content/8415/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved