ก้าวต่อไปของ ‘กัญชา-กัญชง’ จากพืชสมุนไพรสู่พืชเศรษฐกิจ

Share this content.

ตามที่ สธ. มีนโยบายผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์กำกับทิศทางการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอก สธ. สร้างสมดุลของอุปสงค์และอุปทานทางการตลาด

สิ่งที่เร่งดำเนินการในขณะนี้คือการสร้างความเข้าใจของสังคมต่อพืชกัญชาและกัญชง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ ให้เข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ ข้อกฎหมายและการสนับสนุนของภาครัฐ จึงกำหนดจัดงาน ก้าวต่อไป กัญชา กัญชง สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 -14.00 น. ณ โถงอาคาร 3 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

“ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน” คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวว่า ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและรับปรึกษาการประกอบธุรกิจจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาร่วมงานและรับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ในงานนี้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมาเป็นประธานเอง เพราะให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาและกัญชงมาก โดยจะมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ประสาน บูรณาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ที่จะให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพแก่ประชาชนคนไทย ภายในงานจะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดงานในครั้งนี้ ต้องมีคำตอบให้กับสิ่งที่ประชาชนต้องการรู้ เช่น มูลค่าทางการตลาด การขออนุญาตและการกำกับของภาครัฐ นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา มีนวัตกรรมที่จะมาจัดแสดง ทั้งระบบการติดตามกำกับการปลูก ผลิตและใช้ยากัญชา การพัฒนาแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและการระบบการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดของวิสาหกิจชุมชน

  • ปลด 5 ตำรับยากัญชาแผนไทย ออกจากบัญชีตำรับยาเสพติด

คืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ล่าสุด “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564 ปลดตำรับยากัญชาแผนไทย 5 ตำรับที่มีส่วนประกอบของใบและกิ่งก้านกัญชาจากบัญชีตำรับยาเสพติดให้โทษ

ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ยาแก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง และยาแก้โรคจิต ภาคเอกชนสามารถขอผลิตยาดังกล่าวได้ที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

โดยผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชาสามารถขายผลผลิตให้กับผู้ผลิตยาแผนไทย นำไปผลิตยาทั้ง 5 ตำรับ โดยเฉพาะยาศุขไสยาศน์ที่มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร และมีปริมาณการใช้สูง ให้ประชาชนเข้าถึงยาจากกัญชาสะดวกขึ้นผ่านคลินิกแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์ทั่วประเทศ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา( อย.) อธิบายว่า ขณะนี้ยังมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ใบกัญชา อย. ขอเรียนว่า ประชาชนสามารถใช้ใบกัญชา กัญชงไปประกอบอาหาร เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว หรือใช้ตามวิถีภูมิปัญญาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและทำรายงานใด ๆ ส่ง อย. แต่ขอให้ใบมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้น 

ส่วนการแปรรูปกัญชา กัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายต้องขอเลข อย. ก่อน จึงจะจำหน่ายได้ ที่สำคัญ ผู้ปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรอบรมก็สามารถขายเมนูอาหารจากกัญชาในร้านอาหารได้ ทั้งนี้ หลักสูตรอบรมผู้ปรุงอาหารที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ เป็นหลักสูตรภาคสมัครใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและการปรุงอาหารจากกัญชา ไม่ใช่หลักสูตรบังคับแต่อย่างใด สอบถามได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) โทร. 0-2821-5509  สายด่วน อย. 1556 กด 3

  • ร้านอาหารกัญชาแห่งแรกในไทย 

“กัญชารส” ร้านอาหารเมนูกัญชา ร้านอาหารนี้จัดทำขึ้นโดย โรงพยาบาลอภัยภูเบศ ถือเป็นหนึ่งในเมนูคนรักสุขภาพรูปแบบใหม่ เป็นการต่อยอดนโยบาย“ปลดล็อคกัญชา” ที่อนุมัติให้ใช้ กิ่ง-ก้าน-ใบ ของต้นกัญชา โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องได้รับการรับรองร่วมกับภาครัฐและสามารถยืนยันผลผลิตกัญชาจากสหกรณ์ชุมชนได้ ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ ของผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจอาหารสีเขียวในประเทศไทย

ชูรสชาติด้วยสมุนไพรไทยโบราณ ในรูปแบบอาหารฟิวชันกัญชาไทย จัดเต็ม 4 เมนูเด็ดมัดใจผู้นิยมสมุนไพร 1. “รื่นเริง บันเทิงยำ” เติมเต็มทุกคำ สุขล้ำทุกเวลา (ใส่กัญชา 5 ใบต่อจาน)2️. “กระเพราสุขใจ” กินมื้อไหนก็ไม่เบื่อ (ใส่กัญชา 1/2 ใบต่อจาน)3️. “ขนมปังคิกคัก” กินเสริมเวลาพัก แล้วจะรักทุกคำ (ใส่กัญชา 2 ใบต่อจาน)4️. “เล้งแซ่บซดเพลิน” ช่วยเจริญอาหาร (ใส่กัญชา 5 ใบต่อจาน) สนใจชิมได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศ จ.ปราจีนบุรี เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 037-211-088(ต่อ 3123)

ที่มา:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923161


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved