‘ขนมถ้วยฟูจากกัญชา’ เมนูตำรับยิ้ม..ทำขายรุ่ง

Share this content.

“ขนมถ้วยฟู” เป็นเมนูขนมหวานทานเล่นที่มีมาแต่โบราณ ที่ทางโรงพยายาเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้นำมาพัฒนาปรับปรุงสูตรใหม่ โดยใส่ส่วนผสมของ “กัญชา” 

“ขนมถ้วยฟู” เป็นเมนูขนมหวานทานเล่นที่มีมาแต่โบราณ ที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นำมาพัฒนาปรับปรุงสูตรใหม่ โดยใส่ส่วนผสมของ กัญชา และจัดตีพิมพ์ลงในหนังสือ “CANNABIS cook book” ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นคู่มือ โดยหนังสือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมสูตรอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาไว้เป็นชุดข้อมูลความรู้จากโครงการ มาชิมกัญ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประชาชนที่สนใจนำไปใช้ดูแลสุขภาพ และประกอบธุรกิจ โดยเมนูขนมถ้วยฟูนี้เป็นอีกเมนูของหวานที่ถูกนำมาต่อยอด จนเป็นเมนูขนมถ้วยฟูกัญชา” ที่วันนี้ทีมงานคอลัมน์ ช่องทางทำกิน” มีสูตรมานำเสนอ…

ทั้งนี้ ในฐานะที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ต้นแบบเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยเกี่ยวกับการนำกัญชาไปใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ และใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลจึงได้เริ่มพัฒนารูปแบบธุรกิจอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทย จนเกิด โครงการมาชิมกัญ ขึ้นมา เพื่อคิดค้นพัฒนาสูตรอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ได้คู่มือการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ และด้านการประกอบอาชีพ


อย่างไรก็ตาม ในการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนผสมประกอบอาหารนั้น ผู้ใช้ต้องมีความรู้และความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีผลดีต่อสุขภาพ เพราะใบกัญชาที่เป็นใบสดจะไม่มีสารที่มีฤทธิ์เมา แต่ถ้าผ่านความร้อนในกระบวนการปรุงนั้น จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง จนทำให้ใบกัญชามีสารเมาออกมา ดังนั้น หากทำเมนูที่ต้องผ่านความร้อน ก็มีข้อแนะนำในเรื่องนี้ว่า ไม่ควรใช้ใบกัญชาเกิน 5-8 ใบ/วัน นอกจากนี้ ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรบริโภคกัญชา คือ ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 25 ปี, หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร, ผู้ที่ตับและไตบกพร่อง, ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ใช้ยาวาร์ฟาริน หรือใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

สำหรับเมนู ขนมถ้วยฟูกัญชา จะใช้ นํ้าปั่นกัญชาสดเป็นส่วนผสม

อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการทำหลัก ๆ ก็มี… เตาแก๊สสำหรับนึ่งขนม, ลังถึงขนาดใหญ่, เครื่องปั่น, หม้อสเตนเลส, ถาด, กะละมัง, กระบวย, ทัพพี, ถ้วยตะไล, ไม้พาย เป็นต้น

วัตถุดิบ/ส่วนผสม ในการทำเมนูขนมถ้วยฟู สูตรตำรับยิ้ม นี้ จะประกอบด้วย… แป้งข้าวเจ้า 210 กรัม, นํ้าตาลทราย 170 กรัม, ผงฟู 2 ช้อนชา, ยีสต์ 1/2 ช้อนชา, ข้าวหอมมะลินึ่งสุก 80 กรัม, นํ้าปั่นกัญชาสด 335 กรัม, กลิ่นมะลิ 1/2½ ช้อนชา

ขั้นตอนการทำ “ขนมถ้วยฟูกัญชา

เริ่มจากนำข้าวหอมมะลินึ่งสุกใส่ลงในอ่างผสม จากนั้นใส่นํ้าปั่นกัญชาสดตามลงไป แล้วนำไปใส่เครื่องปั่นเพื่อปั่นให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ก่อน จากนั้นมาเตรียมทำส่วนผสมที่เหลือ เริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาร่อน 1 ครั้ง และใส่ลงในอ่างผสม แล้วนำผงฟูและยีสต์ใส่ผสมลงไปในแป้งข้าวเจ้า ใช้ไม้พายคนคลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากัน และหลังจากที่ผสมส่วนของแป้งข้าวเจ้าเข้ากับผงฟูและยีสต์เสร็จแล้ว ให้นำไปใส่ผสมลงในข้าวหอมมะลิปั่นที่ผสมนํ้าปั่นกัญชาเอาไว้แล้ว จากนั้นใช้ไม้พายคนให้ส่วนผสมเข้ากัน และเติมนํ้าตาลทรายลงไป โดยคนต่อไปเรื่อย ๆ จนนํ้าตาลทรายละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งขนมถ้วยฟู ใส่กลิ่นมะลิลงไป คนต่อไปจนส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดี จากนั้นให้นำไปพักทิ้งไว้ประมาณ 25 นาที


อนึ่ง ในช่วงที่พักแป้งขนมไว้นั้น ให้มาเตรียมตั้งเตา จากนั้นนำลังถึงหรือซึ้งนึ่งที่ใส่นํ้าขึ้นตั้งบนเตาไว้ให้นํ้าเดือด และหลังจากแป้งขนมถ้วยที่พักทิ้งไว้ได้เวลาที่กำหนด ก็ให้นำมาหยอดลงในแม่พิมพ์หรือถ้วย โดยใช้ทัพพีคนแป้งเบา ๆ และตักใส่กระบวย ก่อนจะนำไปหยอดใส่ถ้วยจนเกือบเต็ม เสร็จแล้วนำไปวางเรียงบนลังถึงให้เต็ม และนำไปใส่ซึ้งนึ่งที่นํ้าเดือดจัดโดยใช้เวลานึ่งประมาณ 20 นาที ขนมถ้วยก็จะสุกพอดี จากนั้นยกลงตั้งทิ้งให้ขนมคลายความร้อนสักครู่ เพื่อสะดวกต่อการแคะใส่ภาชนะ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สูตรทำถ้วยฟูกัญชาตำรับนี้ หากไม่ต้องการที่จะใช้ส่วนผสมของข้าวเจ้านึ่ง ก็สามารถใช้ฟักทองและมันม่วงได้ โดยให้ใช้ฟักทองหรือมันม่วง 180 กรัม กะทิ 200 กรัม เกลือ ½1/2 ช้อนชา และไข่ไก่ 1 ฟองแทนข้าวเจ้านึ่งได้” เป็นคำแนะนำการทำเมนู ขนมถ้วยฟูกัญชา” สูตรนี้ และที่ต้องยํ้าเตือนไว้อีกครั้ง นั่นก็คือ การนำส่วนของกัญชามาใช้ในการปรุงอาหารนั้น ต้องใช้กัญชาที่ผลิตในประเทศไทย และผู้ผลิตหรือผู้ปลูกจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งถึงแม้ส่วนของใบ ราก และลำต้นกัญชาจะได้รับการปลดล็อกแล้ว แต่ในส่วนช่อดอกและเมล็ดนั้นยังถือเป็นยาเสพติด …เป็น ข้อควรระวัง” ที่ได้มีการระบุไว้

ใครสนใจอยากลิ้มลอง เมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ” ทั้งเมนูอาหารคาวหวานกับเครื่องดื่ม สามารถมารับประทานได้ที่ อภัยภูเบศร เดย์สปา” โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและสูตรอาหารอื่น ๆ ได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก อภัยภูเบศร เดย์สปา หรือโทร.0-3721-7127 และ 0-3721-1088 ต่อ 3123 โดยจะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. แต่จะมีการจำกัด 50 คิว/วัน โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 09.00 น. และจะปิดรับบัตรคิวเมื่อครบจำนวน

สำหรับวันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 ติดตามเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ “นํ้าพริกผัดท่านเจ้าพระยา”.

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/article/838675


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved