คณะกรรมการฯพิจารณาอนุญาตการขอปลูกกัญชาใน จ.ร้อยเอ็ด

Share this content.

วันนี้ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชาและกัญชง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันพิจารณาอนุญาตการขอปลูกกัญชาของผู้รับอนุญาตจำนวน ๓ แห่ง ซึ่งจะมีการขอใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณา การนำ “กัญชา-กัญชง” ไปใช้ประโยชน์ หลังปลดล็อค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข/แผนส่งเสริมการใช้ “กัญชา-กัญชง” เพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจ/แนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชา ตามโครงการการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘ มกราคม 2564

ที่มา :

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152670/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved