ครั้งแรก! กัญชาขึ้นห้าง ครบเครื่องเสน่ห์ยาสมุนไพร 17-21 มี.ค.64

Share this content.

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ เครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)เตรียมเปิดตัวงาน “กัญชา”ภายใต้รูปแบบการจัดงาน“ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร” ขึ้นห้างครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17 – 21 มี.ค.64 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 มี.ค. ที่ห้องประชุมการบูร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดงาน “ครบเครื่อง เรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร” GANJA & TTM IN THE CITY ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ ประธานเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วิจัยและพัฒนาศักยภาพวิชาการ ทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ

พญ.อัมพร กล่าวว่า ปี 2564 ได้มีนโยบายการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยเป็นการร่วมให้บริการระหว่างการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึงบริการและได้รับยากัญชาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพมีความครอบคลุม กระจายตัว ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยเป้าหมายปี 2564 จะให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับจำนวน 660 แห่ง ในส่วนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยปัจจุบันมีจำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่เปิดบริการ และมีการขอสนับสนุนยาจากกรมการแพทย์แผนไทย รวมทั้งสิ้น 571 แห่ง

และมีการจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 36,940 ครั้ง ตำรับยาแผนไทยที่มีการจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ น้ำมันอาจารย์เดชา 8,897 ครั้ง ยาศุขไสยาศน์ 2,272 ครั้ง และยาทำลายพระสุเมรุ 1,454 ครั้ง โดยมีข้อบ่งชี้ของโรค อาการสำคัญที่ขอรับการรักษาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นอนไม่หลับ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เป็นการผ่อนปรนให้ใช้พืชเสพติด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อให้มีการบริการการรักษาแก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัยและครอบคลุม และยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยได้อีกด้วย

การจัดงาน “ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร” GANJA & TTM IN THE CITY งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 ณ ชั้น1 ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชาและสมุนไพรไทย ในรูปแบบอาหาร เครื่องดื่ม และเวชสำอาง บริการตรวจรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อย่างเช่น คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รักษาโรคของผู้สูงวัยและวัยทอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD การดูแลสตรีก่อนและหลังคลอดบุตร รวมทั้งการใช้หัตถการในการรักษาอาการป่วยต่างๆ พบศาสตร์ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน อาทิ การนวดตอกเส้น การนวดพื้นบ้าน และการบ่งต้อด้วยหนามหวายเพื่อรักษาอาการโรคที่เกี่ยวกับตา กิจกรรมให้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ประโยชน์ของกัญชา ทางการแพทย์แผนไทยที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึง สูงวัย ไร้โรคโดยแผนไทย และ พบการสาธิตการทำปรุงยาและเครื่องสำอาง โดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว เช่น น้ำมันนวดกัญชา ยาดม ยาหม่องน้ำกัญชา เป็นต้น

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ ประธานเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ในส่วนการจัดงาน ในครั้งนี้ทางองค์กรได้รวบรวมภาคีเครือข่ายหมอแผนไทยและหมอพื้นบ้านไทยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้และร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน ถือเป็นงานที่นำศาสตร์องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ขึ้นห้างเป็นครั้งแรก อีกด้วย

ทางด้าน นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีทาง บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด โดยคุณบริพันธ์ ชัยภูมิ ร่วมดำเนินการจัดงาน ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร Ganja & TTM in the City โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการลงนาม MOU ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ เครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นับเป็นมิติใหม่และครั้งแรกของศูนย์การค้า ในประเทศไทย ที่ยกระดับการรับรู้และต่อยอดความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงกัญชาวิถีใหม่ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย หรือการใช้กัญชาเพื่อการรักษาตามหลักการแพทย์ กัญชากับอาหาร รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คช้อปต่างๆ ผ่านการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาและสมุนไพรไทย ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร Ganja & TTM in the City ในครั้งนี้

ที่มา:

https://www.hfocus.org/content/2021/03/21199


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved