ครูพี่โอ๊ะ เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ รู้ทันกัญชา – กัญชง อย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

Share this content.

ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

ที่กระทรวงศึกษาธิการONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ความรู้สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบที่เขียนโครงสร้าง ออกแบบ และ พัฒนา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สำนักงาน กศน. ที่สามารถอัพเดท เพิ่ม บทเรียน ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน โดยระบบนี้ หากผ่านการศึกษาจากใบความรู้ จะมีแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 70% ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถสอบซ่อมได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการ ตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการใช้งานระบบอีกด้วย ถือว่าเป็นการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลป็นอย่างดี

ส่วนบทเรียนความรู้เรื่องของกัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน จะเป็นอย่างไร พบกันในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บนแผงจำหน่ายทั่วประเทศ

ที่มา :

https://siamrath.co.th/n/216605


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved