‘คลินิกกัญชา’ เปิดแล้วกว่า 300 แห่งทั่วไทย ผู้เข้ารับบริการ 14,236 คน 70% อาการดีขึ้น

Share this content.

คลินิกกัญชา ทางการแพทย์ เปิดแล้ว 311 แห่งทั่วประเทศ “อนุทิน” เผย ผู้รับบริการ 14,236 ราย รวม 35,495 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย พบ 70% อาการดีขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิด คลินิกกัญชา ทางการแพทย์ บูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนที่พร้อม รวมกว่า 311 แห่ง

จากการให้บริการทุกแห่ง พบว่า มีผู้รับบริการ 14,236 ราย รวม 35,495 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โรคพาร์กินสัน ภาวะปวดประสาทที่ดื้อต่อการรักษา นอนไม่หลับ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 70% โดยจากการติดตามอาการ ผู้ใช้สารสกัดกัญชา ไม่พบอาการข้างเคียงถึง 98.07%

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังพบว่า หลายแห่งมีนวัตกรรมที่ดี เช่น มีสายตรงรับปรึกษา เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เชื่อมระบบบริการกับการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษา เป็นต้น

สำหรับนโยบายส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกประชาชน เพิ่มการเข้าถึงอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสม จะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความทันสมัย รวมทั้งบูรณาการ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นหลักสูตร และดำเนินการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” และได้ปรับหลักสูตรใหม่ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับผลวิจัย และประสบการณ์การใช้ที่มีมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำสารสกัดจากกัญชา มาใช้ในทางการแพทย์

การอบรมให้ความรู้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการนำกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้การรับรองแล้ว 11,747 คน

ส่วนการจัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ จะดำเนินการในโรงพยาบาล ที่มีความพร้อม ได้รับใบอนุญาต ยส.5 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรผ่านการอบรม ปฏิบัติตามคู่มือระบบบริการ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ และมีระบบการติดตามอาการ เพื่อให้การจ่ายยา/ สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ มีความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการผู้ป่วย ด้วยกัญชาทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วย เพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึง

ความร่วมมือดังกล่าว เริ่มจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูล รองรับการบันทึกข้อมูล การใช้ยากัญชา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับผู้ใช้ (user friendly) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น เพียงพอ สำหรับการเสนอบรรจุ ตำรับยากัญชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ได้ภายในปี 2564

นอกจากนี้ ยังวางเป้าหมาย ภายใน 3 เดือนนี้ จะเริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูล ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ใช้ตำรับยากัญชาแผนไทย และยาสารสกัดกัญชา ในการรักษาผู้ป่วย โดยจะมีการติดตาม ความคืบหน้า การดำเนินงานทุกเดือน

ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันให้ ตำรับยากัญชา ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติได้ จะทำให้ทราบถึง ปริมาณความต้องการใช้ ยากัญชาที่ชัดเจน เกษตรกร ก็จะสามารถวางแผน การปลูกกัญชา ให้สามารถป้อนวัตถุดิบกัญชา ได้เพียงพอต่อความต้องการ และ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ที่มา :


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved