ความก้าวหน้าการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้

Share this content.

ความก้าวหน้าการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แห่งแรก นำช่อดอกมาผลิตเป็นยาตำรับแผนไทย . กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานอายุ 2 เดือน ภายในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เป็นผลผลิตจากการปลูกกัญชารอบที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ จังหวัดพัทลุง ซึ่งขณะนี้ได้นำช่อดอกมาผลิตเป็นยาตำรับแผนไทย เตรียมให้บริการกับผู้ป่วยในพื้นที่ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภาคใต้.-สำนักข่าวไทย


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved