ความก้าวหน้าการปลูกกัญชา

Share this content.

ในพื้นที่ภาคใต้มีการนำร่องปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แห่งแรก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ จังหวัดพัทลุง ซึ่งขณะนี้ได้นำช่อดอกมาผลิตเป็นยาตำรับแผนไทย เตรียมให้บริการกับผู้ป่วยในพื้นที่ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภาคใต้


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved