ค้นประโยชน์ ใบสดกัญชา

Share this content.

เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่ากัญชามีประโยชน์ต่อการรักษาโรค ซึ่งทุกส่วนของกัญชาสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งยา สมุนไพร เครื่องสำอาง โดยเฉพาะใบกัญชาสด มีสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุต่างๆ ที่สำคัญ  เช่น สารแคนนาบินอยด์ 

ความเข้มข้นของสารแคนนาบินอยด์ในรูปของกรดที่สูงมีทั้งกรดไขมันดีจะช่วยให้การทำงานของเซลล์ดีขึ้น และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระ  ใบกัญชาสดมีสาร THC-A ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสาร THC และยังมีสาร CBD ซึ่งเป็นสารสกัดจากกัญชา ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เพราะฉะนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวจึงไม่ทำให้จิตใจเลื่อนลอย และไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงใดใด, CBN , CBC, CBG ที่มีคุณสมบัติในการรักษามากมาย เช่น

ต้านอาการอักเสบและระงับอาการเจ็บปวดสาร THC-A และ CBD ช่วยรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เพราะสาร THC-A มีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบได้ดี
ต้านแบคทีเรีย โดยสาร CBD, CBN, CBC, CBG มีความสามารถในการต้านเชื้อราและต้านแบคทีเรียเหมือนการใช้ยาปฏิชีวนะ
ต้านอาการลมชัก ช่วยลดความถี่ในอาการชักได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังช่วยรักษษโรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อยา
ช่วยการสร้างกระดูก
ช่วยผ่อนคลาย ทำให้อาการเหนื่อยล้าเรื้อรังดีขึ้น
ป้องกันเซลล์สมอง โดยป้องกันการสูญเสียของความจำระยะสั้นจากสาร THC
ต้านอาการอาเจียน จากการให้เคมีบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ลดอาการทางจิตประสาทของสาร THC
พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ ลดพฤติกรรมที่ตื่นเต้น ละการสะสมโปรตีนในสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค
ลดการเบื่ออาหาร ลดการสูญเสียน้ำหนักและเพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยเอดส์
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอดประสาทเสื่อมแข็ง

ทั้งนี้ ใบสดกัญชา ไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาหรือประสาทหลอนใดๆ เพราะว่าสาร THC จะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อโดนความร้อน เช่น การสูบ อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้กัญชาในอาหาร โดยไม่ควรใช้กัญชาเกิน 5-8 ใบต่อวันต่อคน ขณะที่เมนูทอด ใช้ใบกัญชา 1-2 ใบสดต่อจาน และเมนูผัด แกง ต้น เครื่องดื่ม ใช้ใบสดกัญชา 1 ใบสดต่อจาน/แก้ว

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/579582


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved