งาน “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ”

Share this content.

ขอเชิญเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ” ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข พบกับผลิตภัณฑฺและบริการที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจ


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved