จบแล้ว! สสจ.ขอนแก่น ปลื้มงานกัญชาประสบผลสำเร็จ ทั้งจับคู่ธุรกิจ-คนชมงาน-เงินสะพัด

Share this content.

จบลงแล้วสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมตลอดการจัดงาน 3 วัน กว่า 7,800 คน ยอดเงินสะพัดกว่า 3 แสนบาท และยังเกิดการจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับพืชกัญชง-กัญชา ขณะที่ สสจ.ขอนแก่น พอใจภาพรวมการจัดงาน เผยมีผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กว่า 300 คน

วันที่ 3 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1–3 เมษายน 2565 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่า ยังคงมีประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชงและกัญชา เดินทางมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มีทั้งผู้ที่เดินทางมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และอาหารที่ใช้พืชสมุนไพรกัญชงและกัญชาเป็นส่วนประกอบ และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ รวมทั้งการสาธิตการผลิตสมุนไพรจากสารสกัดใบกัญชาอีกด้วย

นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดงานตลอดทั้ง 3 วันที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งนอกจากการออกบูธนิทรรศการต่างๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาเข้าร่วม และการจัดเวทีเสวนาและบรรยายให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาในหัวข้อต่างๆ แล้ว ภายในงานยังมีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียน คัดกรองเพื่อจำแนกความเหมาะสมการเข้ารับบริการ ในคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย และคลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน โดยผู้ให้บริการประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาล และเภสัชกร โดยใช้ระบบการลงทะเบียนจากโรงพยาบาลขอนแก่น และได้รับการสนับสนุนยากัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์แผนไทย, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, องค์การเภสัชกรรม และโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 301 คน

แบ่งเป็นเข้ารับบริการแผนปัจจุบัน 118 คน, แผนไทย 183 คน รายการยาที่จ่าย ได้แก่ 1.7% w/v THC อภัยภูเบศร์ 55 ขวด, 10% w/v CBD อภัยภูเบศร์ 67 ขวด, THC:CBD 1:1 GPO 10 ขวด, น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 86 ขวด, แก้ลมแก้เส้น 1,370 เม็ด ศุขไสยาศน์ 1,890 เม็ด, ศุขไสยาศน์ 50 ซอง แก้ลมเนาวนารีวาโย 130 เม็ด, อไภยสาลี 30 เม็ด, ทำลายพระสุเมรุ 460 เม็ด, แก้ลมขึ้นเบื้องสูง 240 เม็ด และแก้ไข้ผอมเหลือง 60 เม็ด

โดยในช่วงตลอดระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเช็กจากเครื่อง Thermal camera วันที่ 1 เม.ย.65 จำนวน 5,373 คน, วันที่ 2 เม.ย.65 จำนวน 1,612 คน และวันที่ 3 เม.ย.65 จำนวน 870 คน รวม 3 วัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 7,855 คน ยอดขายสินค้าในงานกว่า 300,000 บาท และยังมีการต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งเกิดการจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับพืชกัญชง-กัญชา ระหว่างผู้ปลูกกัญชากัญชง กับผู้แปรรูปสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการปลายน้ำที่สั่งสินค้าไปจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

ที่มา: https://www.matichon.co.th/region/news_3269662


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved