จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิต( ปลูก ) กัญชง ป้องกันมิให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซูม

Share this content.

logomain

            วันที่ 9 ส.ค.64 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาต ( ปลูก ) กัฐชง ครั้งที่ 2 / 2564 ป้องกันมิให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซูม โดยครั้งนี้ เรื่องเพื่อทราบมีการสรุปข้อมูลการพิจารณาอนุญาตตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการการปลูก  นำเข้า  ส่งออก กัญชา หรือ กัญชง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตผลิต ปลูก ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงมีจำนวน 7 ราย อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงปูดำและท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210809102510963


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved