จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์

Share this content.

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอลาดยาว พยุหะคีรี และเมืองนครสวรรค์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของวิสาหกิจชุมชนร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

        โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้ขอรับอนุญาตฯ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

        1. รพ.สต. บ้านหนองยาง อ.ลาดยาว ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูป

        2. รพ.สต. บ้านปางขนุน อ.แม่วงก์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน่าชมชุมชนบ้านหนองขอน

        3. รพ.สต. บ้านพระนอน อ.เมืองฯ ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้น    เจ้าพระยา

        4. รพ.สต. บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ อ.พยุหะคีรี ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืช อ้อย ข้าวโพด พร้อมสมุนไพรอื่นๆ และการแปรรูปอาหาร เขากะลาทอง

        5. รพ.สต. บ้านหัวครัก อ.เมืองฯ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนทำไร่อ้อยและทอพรมเช็ดเท้าหมู่ 7 บ้านพุตานวล และ

        6. รพ.สต. บ้านสระบัว อ.พยุหะคีรี ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา 2563

        ที่ประชุมจะนำข้อมูลเสนอขอความคิดเห็น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หากเห็นชอบจะเสนอต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุญาตพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ต่อไป

ที่มา :

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210114171507433


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved