จังหวัดปทุมธานีประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

Share this content.

logomain

วันนี้ (27 พ.ค.64) เวลา 13.30 น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ที่ 5) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนรักบ้านคลองสาม โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ ชัยบำรุง ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายรัชพล ปาละกูล ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.1 นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210527154308516


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved