จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อปฐมฤกษ์ เตรียมส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทย และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

Share this content.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชา “ช่อปฐมฤกษ์ จังหวัดมุกดาหาร” โดยมี หน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนฝ่ายทหาร ตำรวจ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพิธี ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

หลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ของกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2564 ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยได้สนับสนุนเมล็ดกัญชาพันธุ์พื้นเมือง โดยมีข้อตกลงให้ส่งช่อดอกกัญชาที่ยังเป็นยาเสพติดในประเภทที่ 5 กลับคืนให้กรมการแพทย์แผนไทยไปผลิตยาตำรับไทย ส่วนลำต้น ราก ใบ มอบให้วิสาหกิจชุมชนนำไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ทำ MOU ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ปลูกกัญชารอบแรกจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตแปรรูปอาหารปลอดภัย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน อำเภอนิคมคำสร้อย และ 3. กลุ่มสหกรณ์ปลูกพืชปลอดภัยมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน ได้กำหนดจัดช่อดอกกัญชาในวันนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220217195406346


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved