Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349
จับชีพจรวิสาหกิจ‘กัญชา’ ซมพิษ‘เปิดเสรี’-ฮึดตั้ง‘สหกรณ์’สู้ขาดทุน – cucans

จับชีพจรวิสาหกิจ‘กัญชา’ ซมพิษ‘เปิดเสรี’-ฮึดตั้ง‘สหกรณ์’สู้ขาดทุน


Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349
Share this content.

‘วิสาหกิจฯนครพนม’ ครวญ ‘กัญชาเสรี’ พ่นพิษ รายได้หายเกินครึ่ง ผลผลิตล้นตลาด แถมใต้ดินงัดมาตีท้ายครัว รัฐไม่มีแผนรองรับวางแผนประกันราคา เล็งตั้งสหกรณ์สู้ลดขาดทุน

25 กันยายน 2565 จากกรณีรัฐบาลประกาศปลดล็อกกัญชา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และมีวิสาหกิจชุมชนยื่นปลูกกัญชาเสรีทั่วประเทศ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด จนกระทบเกษตรกรผู้ปลูกกระจายเป็นวงกว้างนั้น

ล่าสุด นายจิรวัฒน์ รังศรี อายุ 56 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน ต.นาคำ ดำเนินการนำร่องผลักดันโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชาตามนโยบายของรัฐบาล โดยการลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคำ (รพ.สต.นาคำ) ปัจจุบันมีการขยายไปสู่สมาชิกในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการปลูกมากกว่า 30 ครัวเรือน มีการปลูกกัญชามากกว่า 3,000 ต้น

นายจิรวัฒน์ กล่าวว่า เดิมในช่วงแรกมีรายได้รวมเดือนละประมาณ 50,000 – 100,000 บาท เพราะราคากัญชายังสูง มีทั้งผลผลิตจาก ใบ ราก ดอก และลำต้น แต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องราคามาจากหลายปัจจัย รวมถึงผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรีบางส่วน ที่ทำให้มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น จนผลผลิตล้นตลาด อีกทั้งยอมรับว่ามีบางกลุ่มนำผลผลิตใต้ดิน ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นำออกมาขายตีตลาด ทำให้ปัจจุบัน ราคากัญชาตกต่ำ เพราะรัฐบาลไม่มีการวางแผนเรื่องกลไกการตลาด ไม่มีการกำหนดราคามาตรฐาน จึงส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา

ทั้งนี้ เดิมทีใบสดราคาประมาณกิโลกรัมละ 15,000 บาท ปัจจุบันเหลือราคากิโลกรัมละ ประมาณ 3,000 บาท ลำต้นเดิมราคากิโลกรัมละ 10,000 บาท เหลือประมาณกิโลกรัมละ 1,000 บาท ส่วนรากเดิมราคาประมาณ กิโลกรัมละ 40,000 บาท เหลือประมาณกิโลกรัมละ 4,000 บาท ทำให้รายได้ลดลงเกินครึ่ง  เพราะสาเหตุหลักมีการเปิดเสรี ทำให้ผลผลิตมากขึ้น วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงเกิดการแข่งขันกันเอง ผู้ซื้อมีทางเลือกหลายขึ้น แต่ทางรัฐไม่มีแนวทางรองรับแก้ไข ไม่มีราคากลาง

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว กำลังอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ในพื้นที่ จ.นครพนม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่ามีประมาณ 20 แห่ง  เสนอให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ รวมกัญชา เพื่อต่อรองราคา โดยจะรวบรวมกัญชาไว้แห่งเดียว แล้วต่อรองราคากับผู้รับซื้อ เพื่อป้องกันถูกกดราคาในระยะยาว และฝากเรียกร้องให้ทางรัฐบาล ควรมีการวางแนวทางแก้ไขรับมือ  ป้องกันปัญหาขาดทุน และผลผลิตกัญชาล้นตลาด

ที่มา:

https://www.naewna.com/likesara/682311


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved