จับตา แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนบุก พืชเศรษฐกิจทำเงิน และ กัญชาเพื่อการเเพทย์

Share this content.

เมื่อเร็วๆ นี้ “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ลงพื้นที่แม่สะเรียงศึกษาดูงาน เตรียมหาแนวทางขับเคลื่อนบุกและกัญชาเพื่อการแพทย์ เชื่อสามารถทำเงินสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรอย่างมหาศาลถ้าเดินไปในทิศทางเดียวกัน

        ณ  ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พร้อมคณะ ประกอบไปด้วย ประธานสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน และสมาชิกสภาฯ นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปบุก ณ บริษัทไทยคอนยัค จำกัด เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการขับเคลื่อนการปลูกบุกเพื่อขยายไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ซึ่งถือว่าในปัจจุบัน บุก  เป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นทรัพย์ในดินที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย และ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างมหาศาล  รวมถึง การศึกษาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ของ ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง ดำเนินงานโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกกัญชาทางการแพทย์ด้วยโรงเรือนระบบ Greenhouse เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพิจารณาการพัฒนาและขับเคลื่อนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อขยายพื้นที่ต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรในอนาคต

            ทั้งนี้  นาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรกรกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ประธานสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน และสมาชิกสภาฯ นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช. และยกระดับกระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่มา :

https://region3.prd.go.th/maesariang/news/20997


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved