จี้คลอดกฎหมายกัญชา-กัญชงทันบังคับใช้ 

Share this content.

หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน ขณะเดียวกันจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์จากพืชทั้ง 2 ชนิด ซึ่งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ยื่น (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …ต่อประธานสภาผู้แทน ราษฎรแล้ว และส่งกลับมาให้นายกรัฐมนตรี และ ครม.พิจารณานั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ทราบจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่าเพื่อให้การบังคับใช้มีความชัดเจน ขอให้ ครม.แจ้งวิปรัฐบาลให้เร่งเลื่อนวาระพิจารณาให้เร็วขึ้น หากสามารถผ่านวาระ 1-3 ได้รวดเดียวเลยก็จะเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดสั่งการว่า ต้องทำให้เรียบร้อยเพราะเป็นมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ออกมาชัดเจนแล้ว และมีเวลา 120 วันในการปลดกัญชา ก็จะต้องทำให้ทัน การที่ (ร่าง) พ.ร.บ.นี้มีการลงนามสนับสนุนทั้งจาก ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล ก็แสดงว่ากฎหมายนี้ไม่ได้เอื้อฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หาก (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชงไม่สามารถออกมาทันใน 120 วันจะดำเนินการอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ยังมี พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรื่องของการใช้ รวมถึงหากมีประกาศฉบับไหนใช้ควบคุมได้ก็จะหาวิธีมาควบคุม แต่ก็จะพยายามทำให้ทัน และแม้ว่าหากไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็จะต้องออกกฎหมายมาควบคุม.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2313271


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved