จ.กาฬสินธุ์ ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ตลาดนำผลิตกัญชงกัญชาเพื่อเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this content.

logomain

        วันนี้(23 เม.ย.64) ที่ห้องประชุม ฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 2/ 2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ตลาดนำผลิตกัญชงกัญชาเพื่อเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการตลาดกลับบริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

        ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ตลาดนำผลิตกัญชงกัญชาเพื่อเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นโยบายสาธารณะ วาระกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร กัญชงกัญชา ตลาดนำผลิตพืชเศรษฐกิจ เพื่อเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) “กาฬสินธุ์ โมเดล” ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำผลิต กัญชงกัญชา เพื่อเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการตลาดกลับบริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน) โดย นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการฟาร์มสุขใจ

        ทั้งนี้ ในปัจจุบันราคาซื้อ-ขายใบสดกัญชากิโลกรัมละ 15,000 บาท ใบแห้งกิโลกรัมละ 40,000 บาท รากสดกิโลกรัมละ 40,000 บาท และลำต้น/กิ่ง กิโลกรัมละ 10,000 บาท จากราคาดังกล่าวทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไปจำนวนมากสนใจการปลูกกัญชาและกัญชง สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองสมุนไพร ชู กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายปลูกกัญชากัญชง 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น และส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาในพื้นที่โคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กลไกการตลาดนำผลิต ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน มาเป็นผู้รับซื้อผลผลิต ใบ ต้น กิ่ง ราก จากเกษตรกร เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผสมอาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาด

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210423145724889

Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved