จ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12564

Share this content.

logomain

        พ.อ.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.ย.ส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผลการประชุม ได้พิจารณาในกรณีที่ปลูกในต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

        โดยความเห็นจากคณะกรรมการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้พิจารณา และได้ มีการยื่นคำขออนุญาตผลิต(ปลูก)กัญชา จำนวน 1 ราย คือ รพ.สต.สามแยกร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิกอำเภอเลิงนกทา สถานที่ปลูก เลขที่ 161 ม.5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210524174334401


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved