ฉบับแรกของประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดตัวหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา

Share this content.

( 20 ก.ค.65 ) นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ตั้งแต่ปี 62 เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภค กัญชา และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด จึงได้จัดทำหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา ฉบับแรกของประเทศไทยขึ้น โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าเป็นตำรับยาที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขและการสาธารณสุขของประชาชน

ตำราเล่มนี้ได้รวบรวมตัวยากัญชารับรองเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติครอบคลุมทั้งสมุดไทยดำ สมุดไทยขาว คัมภีร์ใบลาน ศิลาจารึก ทั้งสิ้น 162 ตำรับ ระบุกลุ่มโรค/อาการ 13 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคกษัยกล่อน กลุ่มโรคลม กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคริดสีดวง กลุ่มอาการนอนไม่หลับ กลุ่มยาบำรุง กลุ่มยาอายุวัฒนะ กลุ่มแก้อาการท้องเสียท้องเดิน บิด กลุ่มโรคฝี กลุ่มไข้ กลุ่มอาการไอ กลุ่มโรคสตรี กลุ่มโรคตาและกลุ่มโรคอื่นๆ ทั้งหมดรวมอยู่ในเล่มเดียว  

ที่มา:

https://www.fm91bkk.com/fm131235


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved