ชงปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด

Share this content.

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่ง (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้ รมว.สาธารณสุข ลงนามแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ภายในเดือนนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดย (ร่าง) ประกาศฯดังกล่าวมีสาระสำคัญในการปลดล็อกทุกส่วนของต้นกัญชา กัญชง ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอกของกัญชาและกัญชง และเมล็ดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์กัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การปลูกกัญชาขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ปลูกโดยทั่วไป เกษตรกรยังคงต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถระบุเงื่อนไขการนำส่วนต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฯ ฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ขออนุญาตปลูกกัญชาได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ อย.และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าการปลูกกัญชา โดยวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อส่งผลผลิตไปผลิตเป็นตำรับยาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วย.

ที่มา :

https://www.thairath.co.th/news/society/1988781


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved