บทสรุปกัญชาเสรี?

Share this content.

7 สีช่วยชาวบ้าน – ช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน มีข่าวหนาหูเรื่องกัญชาเสรี สรุปแล้วปลูกได้ ปลูกไม่ได้ ถ้าปลูกได้ต้องทำอย่างไร ติดตามใน “ณัฐชนน Love เลย”

กัญชา พืชที่ก่อนหน้านี้จัดว่าอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่กฎหมายใหม่ตัดคำว่า “กัญชา” ออกไปแล้ว จึงไม่ถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อีกต่อไป แต่กฎหมายลำดับรองยังมีผลใช้บังคับอยู่ จนกว่าจะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายลำดับรองฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ปลดล็อกบางส่วนของกัญชา เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 คือ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก เท่านั้น

ดังนั้น บางส่วนของกัญชาจึงสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้ ส่วนช่อดอกกัญชา และเมล็ดกัญชา ยังไม่ปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติด การปลูกต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น โดยประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้โดยเสรี ผู้ที่จะขออนุญาตต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่รวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมายก่อน

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอ หากจะปลดล็อกส่วนสกัดของกัญชาก็จำเป็นต้องออกข้อกำหนดควบคุม เพื่อไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด

ปัจจุบัน หากจะปลูกกัญชาจะต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของทางราชการโดยเคร่งครัด จึงสามารถปลูกกัญชาได้ เน้นย้ำถ้าพบว่ามีใครปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอยู่ ยังไม่มีการปล่อยให้ปลูกอย่างเสรี

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/547488


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved