ดีเดย์วันนี้ปลดล็อก ‘กัญชา’ เคลียร์ให้ชัดใช้แบบไหนยังมีความผิด

Share this content.

ดีเดย์วันนี้ (9 มิ.ย. 2565) ปลดล็อกกัญชาหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ส่งผลให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา ได้แก่ ช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก ไม่ว่าสดหรือแห้ง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและยางกัญชา ไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดอีกต่อไป รวมถึงน้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอื่นๆ ส่วนการนำเข้ากัญชา กัญชง สามารถทำได้แต่ต้องขออนุญาต

ส่วนที่ยังถือเป็นยาเสพติดคือ สารสกัดจากกัญชา – กัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC เกิน 0.2% เท่านั้น

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านป้องกันปราบปราม (รองผบ.ตร.ปป.) และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) ให้ข้อมูลว่า การบังคับใช้กฎหมายนับแต่วันนี้พืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด และยกเลิกความผิดฐานผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีไว้ในครอบครอง จำหน่ายมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพพืชกัญชา รวมถึงการสูบ ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด

การมีพืชกัญชาไว้ในครอบครอง หรือปลูกกัญชา ไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใดก็ไม่มีความผิด แต่การมี ใช้ จำหน่าย สารสกัดจากกัญชาที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่า 0.2% ไม่มีใบอนุญาต ไม่มีใบสั่งแพทย์ ไม่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือเป็นสารสกัดจากกัญชานั้นมีแหล่งที่มาจากนอกราชอาณาจักร ยังมีความผิดตามกฎหมาย เมื่อตำรวจตรวจพบจะยังไม่ดำเนินคดีในทันที เนื่องจากไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า ตำรวจจะต้องยึดสารสกัดนั้นส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าสาร THC สืบเสาะแหล่งที่มา ตรวจหลักฐานการขออนุญาต หากพบว่าผิดกฎหมาย จึงจะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีภายหลัง

สำหรับการสูบกัญชาไม่มีความผิด แต่การสูบกัญชาในที่สาธารณะ รบกวนสิทธิผู้อื่น มีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท อย่างไรก็ตามการสูบกัญชาในที่สาธารณะ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเช่นบุหรี่ ที่มี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคุมอยู่

เมื่อกฎหมายยกเลิกความผิดของพืชกัญชา ผู้ต้องขังและผู้ต้องหาคดีกัญชา รวม 4,200 ราย จะได้รับการปล่อยตัวพ้นผิด โดยพล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือสั่งการให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศสั่งไม่ฟ้องคดีเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน กรณีขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว ให้ขอถอนหมายจับ แต่หากมีความผิดอื่นร่วมด้วยยังคงดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาความผิดอื่นๆต่อไป

นอกจากนี้ให้คืนทรัพย์สินของกลางในคดีพืชกัญชา รวมทั้งของส่วนตัวผู้ต้องหา ที่ยังมิได้มีการทำลาย หรือใช้ประโยชน์ หรือขายทอดตลาดตามคำพิพากษา ส่วนทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระทำในคดีเกี่ยวกับกัญชา ที่ตำรวจตรวจยึดหรืออายัดไว้แต่ยังไม่มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าของทรัพย์สินมารับคืนทั้งหมด

⚫ ปลดล็อกแล้วจะปลูกได้แต่ต้องจดแจ้งก่อน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อธิบายว่า การปลูกไม่ต้องขออนุญาต แต่ให้จดแจ้ง ผ่านเว็บไซต์และแอปฯ ปลูกกัญ กรอกข้อมูลการจดแจ้งตามขั้นตอนง่าย ๆ เหมือนลงทะเบียนทั่วไป คือ ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ จะให้ลง OTP และรายละเอียดวัตถุประสงค์ว่าปลูกเพื่ออะไร เช่น ดูแลสุขภาพตัวเอง ใช้ดูแลผู้ป่วยในการแพทย์แผนไทย หรือใช้ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อจะทำให้ติดตามคนที่ปลูกได้ เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลได้ และอนาคตเมื่อ พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกมาแล้วจะนำข้อมูลตรงนี้กลับมาอยู่ในระบบ
.
“กัญชา ไม่ได้ใช้เพื่อสันทนาการ การเข้าสูบยังผิดกฎหมายจากเหตุรำคาญ มาตรา 25(4) อาจถูกจำคุก 3 เดือน ปรับ 2.5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังห้ามโฆษณากัญชาด้านสันทนาการการสูบ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน”

⚫ สภาฯ มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง 2 ฉบับวาระแรก

ล่าสุดวานนี้ (8 มิ.ย. 2565) สภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์วาระแรกทั้งร่าง พ.ร.บ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับแบบพร้อมกัน โดยเห็นด้วย 373 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … จำนวน 25 คน แบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 5 คน และส.ส.จำนวน 20 คน โดยมีกำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน พร้อมทั้งใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ….ที่เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved