ด่วน!! ปลดล็อก กัญชา-กัญชง ทุกส่วน เว้นช่อดอก พ้นยาเสพติดประเภท 5

Share this content.

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกพืชกัญชา-กัญชง

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ตามนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจหมายของประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษครั้งที่ 12/2563 (ครั้งที่ 423) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน มีมติว่า วิธีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยจะเสนอให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามโดยเร็วที่สุด และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“พืชกัญชาและกัญชงถูกระบุไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นตัวกฎหมายแม่ ว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 โดยเนื้อหาความในประกาศที่จะออกโดยรัฐมนตรีว่าการ สธ. เร็วๆ นี้ คือ เรื่องการไม่จัดในส่วนของ 1.เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน รากและใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 2.เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง 3.สารสกัดที่มีแคนนาบิสไอออน (CBD) ไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำส่วนของพืชเหล่านี้ไปใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางหรืออาหารได้ แต่มีข้อแม้ที่สำคัญว่าสิ่งเหล่านี้ จะต้องเป็นการได้รับอนุญาตผลิต ปลูกจากในประเทศเท่านั้น โดยมีข้อกำหนดในการปลูกคือเป็นวิสาหกิจชุมชน การร่วมกับภาครัฐบาล การศึกษาและวิจัยที่ขออนุญาตการปลูกอย่างถูกต้อง บอยผลผลิตที่ไม่ใช่ช่อดอกจะไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ด้วย” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ที่มา : 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2457318


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved