ตลาดนัดกัญชาครั้งแรกที่นครพนมคึกคัก “ครูแก้ว” หนุนเต็มเหนี่ยวให้เป็นนครกัญชา

Share this content.

นครพนม – สายเขียวแห่ชมตลาดนัดกัญชาครั้งแรกที่อำเภอศรีสงคราม ชิมสารพัดเมนูปรุงจากใบกัญชา “ครูแก้ว” เล็งส่งเสริมให้ จ.นครพนมเป็นนครกัญชา หนุนให้ รพ.สต.ทั้ง 12 อำเภอมีวิสาหกิจชุมชนทดลองปลูกเพื่อวิจัยรักษาโรค และจะขยายสู่ชุมชนในอนาคต มั่นใจกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

วันนี้ (10 มี.ค.) ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลนาคำ หนองแคนช้าง บ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 พร้อมด้วย นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครพนม นายจิระวัฒน์ รังสี อายุ 53 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน อ.ศรีสงคราม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมเปิดงานตลาดกัญชาชุมชนแห่งแรก ของเขตสุขภาพที่ 8

การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนา และโชว์ผลงานความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกัญชา การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการซื้อขายกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การให้ความรู้ด้านกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การซื้อขายปลีกจากส่วนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด การตกลงซื้อขายระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับผู้ซื้อในส่วนของกัญชาที่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย

รวมถึงการลงนามซื้อขายกัญชาระหว่างผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญมีการสาธิตปรุงเมนูผสมกัญชาในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ทดลองชิมเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อเป็นการกระตุ้นการส่งเสริมปลูกกัญชาสมุนไพรทางเลือกตามนโยบายรัฐบาล และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพโดยไม่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีสารพัดเมนูที่ปรุงด้วยใบกัญชา เช่น ต้มไก่ใส่กัญชา เมี่ยงสมุนไพรกัญชา กบยัดอั่วสมุนไพรกัญชา ต้มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ในการรักษาโรคคลายเครียด และแก้ปวดเมื่อย

นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมปลูกกัญชาให้ภาครัฐ เอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาภายใต้วิสาหกิจชุมชน และเป็นการติดต่อซื้อขายตรงระหว่างกลุ่มเอกชนกับวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจในขั้นตอนการปลูก การนำไปประกอบอาหาร รวมถึงการใช้ที่ถูกวิธีจากหน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งต้องเข้าใจว่าปัจจุบันกัญชาสามารถปลูกได้ แต่ยังมีข้อกฎหมายที่ห้ามเรื่องนำไปใช้ และการปลูกต้องขออนุญาตทุกขั้นตอน

“ส่วนช่อดอกยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 ไม่สามารถนำไปปรุงอาหาร หรือซื้อขายได้ นอกจากใบ ลำต้น ราก เชื่อว่าอนาคตจะมีการแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้อง โดยผมจะนำร่องให้นครพนมเป็นมหานครแห่งกัญชาในการทดลองปลูก เป็นเกษตรทางเลือกที่สร้างรายได้” นายศุภชัยกล่าว และว่า

ปัจจุบันในส่วนของใบมีการซื้อขายกันในราคากรัมละ 2,000-3,000 บาท หรือกิโลกรัมละประมาณ 10,000-15,000 บาท โดยตนจะผลักดันให้มีการนำร่องให้ รพ.สต.ทั้ง 12 อำเภอมีวิสาหกิจชุมชนทดลองปลูกเพื่อวิจัยรักษาโรค และจะขยายสู่ชุมชนต่อไป เชื่อมั่นว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่สร้างรายได้แก่ประชาชนไม่แพ้การเกษตรอาชีพอื่นๆ แต่ยังรอขั้นตอนของกฎหมายอีกบางส่วน

การเปิดตลาดครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ ได้ความรู้ทั้งการปลูก การซื้อขาย รวมถึงการรับประทานที่ถูกวิธีปลอดภัยอีกด้วย เพราะใบกัญชาสามารถนำไปปรุงได้ทุกเมนู แต่ต้องมีความรู้ที่ถูกวิธีจะได้ปลอดภัย และต้องได้มาจากแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9640000023400


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved