ตำรับกัญชาในยาไทย : รู้สู้โรค

Share this content.

ปัจจุบันมีการนำประโยชน์ของกัญชามาใช้ในทางการแพทย์กันมากขึ้น มาเจาะลึกเกี่ยวกับตำรับกัญชาที่ใช้ในยาไทยกับคุณจันทิมา สุวรรณ แพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved