ติวเข้มสายเขียวขออนุญาตปลูกกัญชา เพิ่มรายได้เกษตรกรช่วงโควิด

Share this content.

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคราช ติดเข้มสายเขียวขออนุญาตปลูกกัญชาได้ถูกต้อง ต่อยอดประโยชน์กัญชาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรช่วงโควิด ขณะนี้มีผู้ใช้กัญชาใต้ดินกว่า 1 ล้านราย มีความเสี่ยงรับสารปนเปื้อนและกัญชาไม่ได้คุณภาพ แต่กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการปลูกกัญชาและการตลาด โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ระยะที่ 2 โดยมีผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนที่สนใจจำนวนกว่า 100 คน ร่วมรับฟังการชี้แจง

นพ.สำเริง เปิดเผยว่า เป้าเหมายสำคัญต้องการให้ 100 เครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช มีความรู้และสามารถดำเนินการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตครอบครอง ผลิต แปรรูปแบบ สร้างผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชงได้ครอบคลุมตรงตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ขณะนี้มีผู้ใช้กัญชาใต้ดินกว่า 1 ล้านราย มีความเสี่ยงรับสารปนเปื้อนและกัญชาไม่ได้คุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยนำพืชสมุนไพรมาใช้อย่างมีคุณภาพและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชากัญชงทั้งใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนโบราณและปัจจุบัน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ยกระดับกระตุ้นเศรษฐกิจสินค้าเกษตรไทย บรรเทาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19

ที่มา :

https://www.nationtv.tv/main/content/378815315


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved