ทิศทาง และนโยบายของ อย. ในการสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึง “กัญชา-กัญชง” อย่างถูกต้อง

Share this content.

เมื่อ “กัญชง” ถูกปลดล็อกในไทย มุมมองของสังคมที่มีต่อกัญชาและกัญชงถูกแปรเปลี่ยนไปจากอดีต กระเเสตอบรับของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ดีขึ้นอย่างมาก – ‘กัญชา’ สู่ทางการแพทย์ กฎหมายเปิดเพื่อทางการแพทย์และงานวิจัย ขณะเดียวกันก็ยังปลดล็อกให้ใช้ส่วนอื่นๆ มาใช้ได้ดยที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ – ‘กัญชง’ สู่พืชเศรษฐกิจ กฎหมายเปิด เกิดกระเเสคึกคักตั้งเเต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ และยินดีให้บริการแก่ประชาชนทุกคนให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญ


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved