“ธรรมนัส “ ลุยปลูกกัญชาในที่ สปก. ส่งออก

Share this content.

“ธรรมนัส “ ลุยปลูกกัญชาในที่ สปก. ส่งออก

“ธรรมนัส” จับมือ แม่มดกัญชาลุยปลูก ทำเอ็มโอยูกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ บริษัท โกร ทรูเนเจอร์ สหรัฐอเมริกา ลุยปลูกสมุนไพร-กัญชง-กัญชา ในที่ส.ป.ก. พร้อมรับซื้อพัฒนาเป็นยา อาหารเสริมส่งออก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เดือน พ.ค.2564 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) จะร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน กับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ บริษัท โกร ทรูเนเจอร์ สหรัฐอเมริกา  โดยเอ็มโอยูจะร่วมพัฒนาสมุนไพรของเกษตรกรในที่ส.ป.ก. ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2564 สิ้นสุด ปี 2569 

161916415681

ภายใต้เอ็มโอยูนี้ บริษัท โกร ทรูเนเจอร์ ฯ จะมีหน้าที่ วิจัยและพัฒนา สมุนไพรไทยให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งประเภทยา อาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าบริการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ในประเทศและต่างประเทศ โดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในที่ ส.ป.ก. เป็นผู้ประกอบการสมุนไพร ที่สามารถบริหารจัดการสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

“ บริษัทดังกล่าวทางแม่มดกัญชาเป็นผู้แนะนำ จากนี้จะเป็นการร่วมพัฒนาเกษตรกร ในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้มีรายได้เพิ่ม มีความอยู่ดีกินดี ด้วยการปลูกสมุนไพรไทย อาทิ  ขมิ้นชัน ไพร ฟ้าทะลายโจร กัญชง กัญชา เป็นต้น โดยแม่มดกัญชาจะรับซื้อทั้งหมด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร บนที่ดิน ส.ป.ก.”

นอกจากนี้ ในการร่วมพัฒนาสมุนไพร แม่มดกัญชา จะมีการพัฒนาการปลูก กัญชง กัญชาที่ในต่างประเทศ ความต้องการมากที่จะใช้ในทางการแพทย์ การร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการร่วมวิจัยและพัฒนา บนที่ดินส.ป.ก.ซึ่งช่วงนำร่อง ทางแม่มดกัญชา จะขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศ ปลูกในแปลงทดลองก่อนเพื่อการศึกษา

ที่มา:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934087


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved