ธุรกิจค้าปลีกสมุนไพร กัญชง กัญชา กระท่อม เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

Share this content.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ธุรกิจโดดเด่น 10 ธุรกิจในปี 2565 ซึ่งประเมินจากผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง การแข่งขันทางการค้าและความนิยมในกลุ่มผู้บริโภค อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจแพลตฟอร์มและโลจิสติกส์ เดลิเวอรี่ คลังสินค้า ธุรกิจ Cloud Storage ประกันภัย-ประกันชีวิต และอาหารเสริม-สุขภาพ ธุรกิจ E-Sports เป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสใหม่ อีกทั้งธุรกิจโซเชียลมิเดียและออนไลน์ ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ธุรกิจ การรีวิวสินค้าและการโฆษณา ธุรกิจเวชภัณฑ์การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจ Fintech การชำระเงินฝากระบบเทคโนโลยีงานคอนเสิร์ตมหกรรมจีดแสดงสินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนธุรกิจ Modern Trade ส่วนธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คือธุรกิจร้านค้าปลีกสมุนไพร เช่น กัญชา กัญชง และใบกระท่อมฯ 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของภาครัฐคือ การผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 และออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน เงินบาทที่อ่อนค่าลงทำให้การส่งออกขยายตัวดีขึ้นและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนค่อยๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ทั้งความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ทำให้ภาคธุรกิจต้องเริ่มติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220623142420580


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved